Innovatie

Een van de speerpunten van de Heiploeg is innovatie.

Voortdurende vernieuwing is een essentieel kwaliteitsaspect. Stilstand betekent immers achteruitgang. Heiploeg is zich hiervan terdege bewust en daarom heeft innovatie op het gebied van productontwikkeling, technologie en duurzaamheid onze constante aandacht.