Hollandse/grijze garnalen

FrozenChilled
Hollandse/grijze garnalen

Hollandse/grijze garnalen hebben een zandbruine schutkleur die - afhankelijk van de omgeving – kan veranderen. Ze leven in ondiepe wateren, die ook enigszins brak kunnen zijn, en voeden zich ‘s nachts. Overdag blijven ze begraven liggen in het zand om aan roofdieren te ontsnappen. De garnalen worden altijd aan boord van het schip gekookt, in zeewater. De meeste Hollandse/grijze garnalen worden met de hand gepeld in Marokko.


Species informatie

Handelsbenaming Hollandse garnaal of grijze garnaal
Wetenschappelijke naam Crangon crangon
Familie Crangonidae
Vangstgebied Noordzee
Vangstmethode Boomkor
Vangstseizoen Hele jaar, met een piek in september-oktober
Geschat volume/jaar 35.000 T (Nederland, Duitsland, Denemarken)
Beschikbaar als Koelvers: gekookt, gepeld of ongepeld Diepvries: gekookt, gepeld
Beschikbare maten Ongepeld: 3 maten: Moyennes, Grosses, Très Grosses Gepeld: 1 maat
Duurzaamheidsgegevens De Hollandse/grijze garnalenvisserijen in Nederland en Duitsland zijn in beoordeling voor MSC certificering. Crangon crangon is een dynamische soort en de bestanden zijn geen probleem. Aan boord wordt de vangst gezeefd waardoor de bijvangst grotendeels levend overboord gezet kan worden.
Alle verpakkingsmogelijkheden Alle verpakkingsmogelijkheden