Inktvis

FrozenChilled
Inktvis
Inktvissen zijn koppotigen, een klasse die circa 300 soorten omvat. Het zijn sterke zwemmers en sommige soorten kunnen korte afstanden boven water “vliegen”. Inktvis wordt ‘s nachts gevangen met behulp van licht.

Species informatie

Handelsbenaming Inktvis
Wetenschappelijke naam Loligo vulgaris, Illex argentinus, Todarodes pacificus
Familie Loliginidae, Ommastrephidae
Vangstgebied Grote Oceaan
Vangstmethode Pulsvisserij en trawling
Vangstseizoen Loligo: december-maart,Illex: april-juni, Todarodes: sept-dec
Geschat volume/jaar 2.065.329 T (alle inktvissoorten, incl, Dosidicusgigas). FAO’09
Beschikbaar als Schoongemaakte tubes, tentakels of ringen; koelvers (gekookt) en diepvries (geblancheerd of gekookt), als onderdeel van zeevruchtenmengeling. Gepaneerde inktvisringen.
Beschikbare maten Tubes: U-5 tot 5-7 pcs/kg – Tentakels: 60-80 pcs/kg Ringen: gesneden uit tubes van 60-80 pcs/kg
Duurzaamheidsgegevens Tot op heden zijn er geen visserijen op inktvis die een duurzaam-heidscertificering hebben. Inktvissen zijn een dynamische soort en populaties hebben de neiging van jaar tot jaar sterk te fluctueren. Pelagische pulsvisserijenhebben weinig ecologische impact.
Alle verpakkingsmogelijkheden Alle verpakkingsmogelijkheden