Rivierkreeft

FrozenChilled
Rivierkreeft

Deze oorspronkelijk uit Amerika afkomstige soort werd in de twintiger jaren in China ingevoerd voor kweekdoeleinden. Als gevolg van ontsnappingen heeft de soort zich in de zoetwatermeren en -rivieren van China gevestigd en ontwikkeld.


Species informatie

Handelsbenaming Rivierkreeft
Wetenschappelijke naam Procambarus clarkii
Familie Cambaridae
Vangstgebied Zoetwatervisserij in China
Vangstmethode Netten, vallen
Vangstseizoen April
Geschat volume/jaar 520.000 T (bron: FAO 2009)
Beschikbaar als Koelvers en diepvries, meestal gekookt en gepeld
Beschikbare maten U100 pcs/lb tot 250-300 pcs/lb (gemengde maten, gekookt en gepeld)
Duurzaamheidsgegevens MSC certificering voor niet-inheemse soorten is sinds kort mogelijk geworden en deze optie wordt nu onderzocht voor rivierkreeft. De visserij is al duurzaam: extensieve vangstmethoden, geen bodemdestructie, laag energieverbruik, geen overbevissing of “ghostfishing”, geen onopgemerkte sterfte.
Alle verpakkingsmogelijkheden Alle verpakkingsmogelijkheden