Innovatie ter bevordering van duurzaamheid

Heiploeg is actief betrokken bij ontwikkelingen ter bevordering van duurzaamheid in de garnalenvisserij, bij het kweken van garnalen en bij de verwerking ervan. Enkele voorbeelden van die betrokkenheid en initiatieven zijn:

Duurzame Noordzeegarnalenvisserij
In 1999 bracht Heiploeg het concept van MSC-certificering voor de Noordzeegarnalenvisserijen ter tafel in Nederland, Duitsland en Denemarken. Helaas bleek bij de beoordeling door een onafhankelijke, voor MSC-geaccrediteerde certificeringsorganisatie dat het eerste managementplan niet voldeed. Sinds het najaar van 2010 is Heiploeg zeer actief betrokken bij dit proces en speelt ons bedrijf een belangrijke rol in het aanjagen van dit proces door het formuleren van het grootste deel van de hoofdstukken m.b.t. ecologisch beheer. Een succesvolle beoordeling met als resultaat MSC-certificering wordt in de nabije toekomst verwacht.
Noordzeegarnalenvisserij vindt plaats in de kustwateren van Nederland, Duitsland en Denemarken. Op deze wateren wordt de Natura 2000-wetgeving van de EU van toepassing, waardoor speciale maatregelen moeten worden geïmplementeerd voor visserijen. In dit proces neemt Heiploeg deel aan de onderhandelingen en implementeren wij praktische maatregelen zoals het aanmoedigen (subsidiëring) van gebruik van ecologisch verantwoord vistuig (de SumWing, die minder bodemberoering veroorzaakt en brandstofverbruik vermindert) door Noordzeegarnalenvissersboten.

Initiatiefnemer voor een standaard voor verantwoorde garnalenkweek
In 2005 heeft Heiploeg EUREPG.A.P. (tegenwoordig GLOBALG.A.P.) benaderd en aangeboden een standaard op te zetten voor verantwoorde garnalenkweek, waarin milieu-, ecologische en sociale criteria worden opgenomen bovenop de bestaande criteria voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Deze standaard is in de periode 2007-2010 uitgewerkt tot de algemene GLOBALG.A.P.- standaard voor verantwoorde aquacultuur, nu het omvangrijkste certificeringssysteem ter wereld, uitgedrukt in tonnage.Sinds 2011 is Heiploeg voorzitter van het GLOBALG.A.P. Technical Committee dat de criteria voor de standaard ontwikkelt.

Bijdragen aan de ASC-standaard voor garnalenkweek
Voor de start van de Aquaculture Stewardship Council (ASC) was Heiploeg een van de partners in een coalitie met als doel een standaard op te stellen die verder ging op het vlak van ecologische duurzaamheid dan het niveau van 'verantwoorde aquacultuur' zoals verankerd in het GLOBALG.A.P.-raamwerk. Vandaag de dag is Heiploeg nog altijd een van de officiële supporters van de ASC en levert het zijn bijdrage door een positie te bekleden in de 'ASC Technical Working Group on Certification and Accreditation'. Daarnaast moedigen we een aantal van onze GLOBALG.A.P.-gecertificeerde leveranciers aan om ook voor ASC certificering te kiezen.

Mogelijk maken van een nationaal protocol voor koelverse biologische seafoodproducten
Voordat de nieuwe richtlijnen 719/2009/EC (richtlijnen voor biologische aquacultuur en zeewier), een amendement op de richtlijnen 834/2007/EC (algemene richtlijnen voor biologische productie) op 1 juli 2010 van kracht werden, was de productie van koelverse, geconserveerde biologische seafoodproducten zowel wettelijk als technologisch onmogelijk. In de loop van 2003 stelde een door Heiploeg ontwikkelde conserveringstechnologie zonder het gebruik van echte conserveermiddelen (d.w.z. sulfiet, sorbinezuur en benzoëzuur) Heiploeg in staat een nationaal protocol op te zetten waarbij handel in koelverse, biologische seafoodproducten mogelijk gemaakt werd en waarbij deze productiefilosofie werd gepromoot en aangemoedigd. In dat opzicht leverde Heiploeg een onmiskenbare bijdrage op dit gebied.

Initiatiefnemer van en drijvende kracht achter MSC-certificering van tropische garnalenvisserijen (Atlantische Seabob)
In november 2011 was de Surinaamse Atlantische Seabobvisserij de eerste tropische garnalenvisserij ter wereld die het MSC-certificaat voor duurzame visserijen ontving. Heiploeg Group was de initiator van en drijvende kracht achter dit project. Eerste stappen zijn gezet om ook voor de Seabobvisserij in Guyana MSC-certificering te behalen; deze visserij zal in 2014 de MSC-beoordeling ondergaan.

Het eerste seafoodbedrijf dat deelneemt in BSCI
Heiploeg was de eerste importeur van seafoodproducten dat lid werd van BSCI (2010). Het streven is betere sociale omstandigheden te bevorderen voor fabrieksmedewerkers bij verwerkings- en exportbedrijven van seafood in risicolanden.

Andere innovatieve bijdragen ter bevordering van duurzaamheid omvatten o.a. energiebesparende maatregelen, zonnepanelen met een opbrengst van 1,6 mWp en waterbesparende maatregelen. Veilige machines die weinig lawaai produceren, het gebruik van fosfaatvrije schoonmaakmiddelen, biologisch afbreekbare desinfectiemiddelen, en verstrekkende afvalscheiding (Heiploeg heeft bijvoorbeeld eigen waterzuiveringsinstallaties, zodoende kan het afvalwater schoon worden geloosd op het oppervlaktewater), gebruik van recycleerbare en biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen en een veilige werkomgeving.